Site menu:

______________

Senaste nytt

Varför massage?

Om massage

Vad är massage?
“Massage” i mer allmän betydelse kan utövas i många former och under delvis olika förhållanden alltifrån enkel beröring för hemmabruk till avancerad massageterapeutisk behandling av skada. I vid mening kan alltså massage var allt från närmast intuitiv beröring till tekniker inhämtade under lång utbildning. Det betyder dock inte att var och en som berör någon annan ger massage eller att var och en som ger massage är massör. Branschrådet Svensk Massage använder därför följande mer allmänna beskrivningar: Massage är en strukturerad beröring i ett bestämt syfte.

Massör är en professionellt välutbildad yrkesutövare som uppfyller ett antal uppställda krav på utbildning och seriositet i yrkesrollen.

I mer tekniskt precisa termer ger Branschrådet Svensk Massage följande definitioner:

Massage är en manuell teknik för att, genom en kombination av tryck och töjning, bearbeta i huvudsak hud och muskelvävnad.

Muskeltöjning är en teknik för att direkt påverka musklers spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet. En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhetsområde omfattar att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte, att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte. En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att massören kombinerar massage- och muskeltöjningstekniker och eventuellt även ger träningsinstruktioner.

Varför massage?
Idag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar. Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage och annan beröring utlöser hormonet oxytocin, även kallat “lugn-och-ro-hormon”.

Massagen…

* gör spända muskler mjuka och elastiska
* ökar blodcirkulationen i musklerna
* ökar lymfcirkulationen
* stärker immunförsvaret
* har en avslappnande effekt på kroppen
* ger en djupare och lugnare andning
* ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
* ger en ökad kroppskännedom
* motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
* har god effekt på träningsvärk
* motverkar spänningar vid smärttillstånd
* motverkar stress
* har en lugnande effekt på nervsystemet
* ökar vår koncentrationsförmåga
* ökar kroppens allmänna välbefinnande

Skriv en kommentar